Make your own free website on Tripod.com


Home ] Cộng Sản VN SụpĐổ ] Cộng Sản Bỏ Lỡ ] HoaKỳ ĐổiChiếnLược ] BảnChất ChếĐộ Cộng-Sản ] Vụ Đồng Chiêm ] Đảng CS...Mốc ThờiGian ] Nghĩ về Ngày 19-8 ] Vai Tṛ Giáo Dục ] ĐấuTranh ChânThiệnMỹ ] BảnChất ChếĐộ CộngSản ] QuanTrọng Của ThểChế ] Làm ThếNào KhôngSợ ] Đâu Là ConĐường DânChủ ] PhậtĐản LHQ V ] LưLuận CS Sailầm ] CáchMạng Tháng 10 ] CáchMạng Chưa Xảy Ra ] Ngày 2-9 Đại-Hoạ VN ] ĐấuTranh ThếNào? ] GiớiThiệu ChuChiNam ] Lời HT ThíchQuảngĐộ ] TẩyChay Bầu Cử ] Cách Mạng Sẽ Xảy Ra ] TạiSao CS Xử Cha Lư Lúc Này ] Lư Luận Sai Lầm của Marx ] Tư Tưởng Marx phản Văn Hoá ] Thế Tất Thắng Của Dân Chủ ] Chế Độ Dân Chủ, Cộng Sản ] Gậy Ông Đập Lưng Ông ] Cách Mạng Hay Cải Cách ] unesco-Hồ Chí Minh không Văn Hoá ] Địa Lư Chiến Lược ] Mô H́nh Phát Triển ] Hoa Kỳ, Mi là Ai? ] Ư Kiến Về Hoàng-Tùng ] Chiến Thắng Man Dại ] Đấu Tranh Đúng Chiều Hướng ] Trần Hưng Đạo & HCM ] Cùng Làm Cách Mạng ] Số Phận Chế Độ Độc Tài ] [ Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo ] Nghị Luận ]

 

 

CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA NHỮNG CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN, ĐẶC BIỆT LÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chu chi Nam

 

I) Quan niệm về tôn giáo của K. Marx

1) Về vấn đề tôn giáo, K. Marx bị ảnh hưởng xâu đậm bởi Feuerbach, một triết gia duy vật quan niệm tất cả mọi vật đều thâu tóm về vật chất. Nhưng rốt cục chủ nghĩa duy vật cũng chỉ là một chủ nghĩa duy ư trá h́nh, thay v́ cho rằng ư tưởng tạo ra mọi vật, th́ nay cho rằng vật chất sinh ra vạn vật, cuối cùng chỉ đi vào ṿng luẩn uẩn Con gà để ra cái trứng hay cái trứng đẻ ra con gà, câu hỏi mà những nhà khoa học thực sự, trước ngay cả Marx, đă từ chối bàn căi, v́ họ biết rằng khoa học không đủ bằng cớ để có một câu trả lời thoả đáng. Trái lại, những nhà duy vật không co cái khiêm nhượng đó, đă thản nhiên xác nhận vật chất sinh ra vạn vật.

2) Quan niệm quá khích của Feuerbach về vấn đề tôn giáo, khi ông muốn biến con người thành thiên thần, thành Thượng Đe, ông viết: Khúc quanh lớn của lịch sử nhân loại là lúc mà nhân loại ư thức được rằng Thượng Đế của con người chính là con người vậy.. Nhưng khi suy nghĩ kỹ về những hậu quả của cộng sản trong thế kỷ qua, người ta thấy quan niệm trên của Feuerbach không làm cho con người, nhân loại trở nên thần thành, Thượng Đế, mà chỉ mở cửa độc đoán, độc tài cho những người lănh đạo cộng sản muốn làm ǵ th́ làm, ngay cả việc bỏ tù, giết người vô duyên cớ, biến dân sống duói sự thống trị của họ thành nạn nhân, đưa đến thảm trạng của thế 20 vừa qua là gần 100 triệu người chết v́ những giới lănh đạo CS tự cho ḿnh là thần thánh, là Thượng Đế.

3) Quan niệm đơn giản của Marx cho rằng Thượng Đế là h́nh ảnh ngược lại (image renversée ) của con người khốn cùng.

 II) Những chính sách tôn giáo của những đồ đệ của Marx

1) Theo Lénine th́ tôn giáo là thuốc phiện của dân.

2) Theo Mao trạch Đông: Khổng Tử là con chó giữ nhà của phong kiến.

3) Cộng sản VN th́ gọi Thượng Đế là thằng qua những câu thơ sau đây:

 Bàn tay lao động tuyệt vời,

 Gọi đất dạ, chỉ Trời, Trời vâng.

 Thằng Trời ngồi đó chớ ra,

 Để cho nông hội đứng trên thằng Trời,

 Thằng Trời hăy ngồi đó chơi,

 Để cho nông hội thay Trời làm mưa.

 III) Những hành động đàn áp tôn giáo của CSVN

1) Đàn áp Phật giáo

2) Đàn áp Thiên Chú giáo

3) Đàn áp Ḥa hảo

4) Đàn áp Cao Đài và Tin Lành.

IV) Kết luận: Tôn giáo là một phần của văn hóa, văn minh của con người, nếu không muốn nói chính là văn minh như Huntington nói. Ở đây chúng ta thấy một sự sai lầm to lớn của K. Marx trong việc chủ trương băi bỏ tôn giáo, chính là băi bỏ văn hóa và văn minh.

 Âu châu ngày 18/03/03

 Chu chi Nam