Make your own free website on Tripod.com


Home ] Cộng Sản VN SupDo ] Cộng Sản Bỏ Lỡ ] HoaKỳ ĐổiChiếnLược ] BảnChất ChếĐộ Cộng-Sản ] Vụ Đồng Chiêm ] Đảng CS...Mốc ThờiGian ] Nghĩ về Ngày 19-8 ] Vai Tṛ Giáo Dục ] ĐấuTranh ChânThiệnMỹ ] BảnChất ChếĐộ CộngSản ] QuanTrọng Của ThểChế ] Làm ThếNào KhôngSợ ] Đâu Là ConĐường DânChủ ] PhậtĐản LHQ V ] LưLuận CS Sailầm ] CáchMạng Tháng 10 ] CáchMạng Chưa Xảy Ra ] Ngày 2-9 Đại-Hoạ VN ] ĐấuTranh ThếNào? ] GiớiThiệu ChuChiNam ] Lời HT ThíchQuảngĐộ ] [ TẩyChay Bầu Cử ] Cách Mạng Sẽ Xảy Ra ] TạiSao CS Xử Cha Lư Lúc Này ] Lư Luận Sai Lầm của Marx ] Tư Tưởng Marx phản Văn Hoá ] Thế Tất Thắng Của Dân Chủ ] Chế Độ Dân Chủ, Cộng Sản ] Gậy Ông Đập Lưng Ông ] Cách Mạng Hay Cải Cách ] unesco-Hồ Chí Minh không Văn Hoá ] Địa Lư Chiến Lược ] Mô H́nh Phát Triển ] Hoa Kỳ, Mi là Ai? ] Ư Kiến Về Hoàng-Tùng ] Chiến Thắng Man Dại ] Đấu Tranh Đúng Chiều Hướng ] Trần Hưng Đạo & HCM ] Cùng Làm Cách Mạng ] Số Phận Chế Độ Độc Tài ] Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo ] Nghị Luận ]

 

TẨY CHAY BẦU CỬ 20/05/07 LÀ HỢP VỚI LƯƠNG TÂM, LƯƠNG TRI

 

            Ngày 20/05/2007, Cộng sản Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. Thật ra, đây không phải là lần đầu, mà đă là lần thứ mười mấy. Nhưng vẫn là bầu cử giả dối và gian lận, đảng cử dân bầu, dân bắt buộc phải đi bầu, không có đối lập, không có tranh cử. V́ vậy, nên có người cho rằng tẩy chay cuộc bầu cử này là hành động hợp với lương tâm và lương tri con người. Tại sao ?

 I ) Lương tâm và lương tri của con người là ǵ

            Lương là tốt. Tâm là trái tim, chỉ t́nh cảm. Tri là sự hiểu biết, chỉ lư trí. Lương tâm và lương tri có nghĩa là có t́nh cảm và lư trí tốt. T́nh cảm và lư trí tốt c̣n có nghĩa là cái ǵ nó hợp với lẽ phải và đúng với t́nh con người. Tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẫn nhau và có những t́nh cảm tốt với nhau, thương yêu, đùm bọc nhau ; đó là những đức tính căn bản của con người, hay nói khác đi là lương tâm và lương tri. Hơn thế nữa, đó là hành động của con người có văn hóa và văn minh, trái với những người vô văn hóa, vô văn minh, trái với loài xúc vật, cầm thú, không biết ǵ là sự thật, lẽ phải ; khi cần, th́ không c̣n t́nh cảm, có thể cấu xé, ăn thịt lẫn nhau.

            Thật vậy, ông Francis Bacon, một nhà khoa học, kiêm triết gia, được coi như một trong những người sáng lập ra nền khoa học hiện đại, phát minh ra phương pháp thực nghiệm và qui nạp, vào cuối thế kỷ thứ 16, bên Anh, đă nói :

 « Những chế độ, lâu đài, thành quách có thể bị thời gian làm phai mờ. Nhưng những lời nói sự thật, những công tŕnh khoa học nghiên cứu sự thật ; những tiếng nói của con tim, những câu thơ, bài văn nói lên tiếng nói lên t́nh người ; những thứ này, thời gian không bao giờ có thể làm phai mờ. Như bài thơ của Homère cách nay đă cả 3 000 năm mà vẫn thế. Tại sao vậy ? V́ tinh thần tôn trọng sự thật, t́nh cảm thương yêu lẫn nhau, chính là nền tảng của văn hóa và văn minh vậy. « 

            Văn hóa, văn minh là ǵ ; nếu không là tất cả những hành động của con người, có tính cách thế thứ, trao truyền, từ đời này qua đời nọ, nhằm mục đích nâng cao đời sống của ḿnh trên hai phương diện vật chất và tinh thần : Về vật chất, đó là làm thế nào, tối thiểu, để khi đói th́ có cơm ăn ; khi rét th́ có áo mặc ; khi bệnh th́ có thuốc uống. Về tinh thần th́ làm thế nào để con người sống xa đời sống xúc vật, cầm thú, để cho những quyền căn bản của con người được tôn trọng ; không lừa dối, bịp bợm lân nhau ; không bị chèn ép, bóc lột, sự thật đưọc tôn trọng, t́nh thương đưọc cổ vơ, đạo đức đưọc tôn thờ ; khác với loài xúc vật, không có sự thật, không có t́nh thương, có thể cấu xé nhau để sinh tồn. Con người chỉ có thể tạo dựng được văn hóa, văn minh ; khi nó tôn trọng sự thật và có tinh thần tương thân, tương trợ ; v́ văn hóa, văn minh không thể chỉ làm được với một người, mà phải làm với nhiêu người. Con người phải kết đoàn ; nhưng nếu nó không trọng sự thật, ăn gian, nói dối, lừa bịp nhau ; không thương yêu nhau, không có lương tâm và lương tri, th́ làm sao có thể kết đoàn và có thể làm nên văn hóa và văn minh .

 I I ) Nhưng tại sao tẩy chay cuộc bầu cử 20/05/07 lại là hành động hợp với lương tâm và lương tri của con người.

            Ông Mihkail Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Sô, đă từng tuyên bố : « Tôi đă bỏ hơn nửa cuộc đời tranh đấu cho lư tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phả đau buồn mà nói rằng : Người cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. « Cựu Đại tá Phạm quế Dương, cựu Tổng Biên tập tờ báo Nghiên cứu Lịch sử Quân đội Nhân dân, cũng nói : « Cộng sản vừa bất tài, bất lực, vừa bất lương. » Và nhà văn Dương thu Hương : « Dân tộc Việt Nam dù có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lănh đạo vừa tối tăm ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ. »

            Ngày hôm nay, giới lănh đạo tối tăm ngu dốt, bất tài, bất lực, bất lương, chỉ biết tuyên truyền và nói láo này một lần nữa lại tổ chức bầu cử giả dối và gian lận, để lừa gạt quốc tế và dân Việt ; v́ vậy tẩy chay cuộc bầu cử 20/05/2007 là tẩy chay cái ǵ gian dối và gian lận, là làm một việc đi hợp với lương tâm và lương tri của con người, đi đúng với trào lưu tiến bộ của văn hóa và văn minh nhân loại.

            Dân Việt muốn sống một đời sống tốt đẹp hơn, không bị lừa đảo, dối trá và bóc lột, một cuộc sống đúng với lương tâm, lương tri của ḿnh, hợp với đà tiến bộ của văn minh nhân loại, th́ hăy can đảm đứng lên đấu tranh, bắt đầu bằng tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Tẩy chay bầu cử đi từ hành động là không đi bầu, xuống đường biểu t́nh tẩy chay, đ́nh công, bải khóa trước ngày bầu cử, đến hành động kín đáo âm thầm là cầm cây bút, đợi khi nào vắng vẻ, viết lên những hàng chữ : « Đả đảo cộng sản. Đả đảo bầu cử gian dối 20/05/07. « Những hành động này sẽ làm tùy theo hoàn cảnh, khả năng của từng người. Chuyện chính đó là ư thức rơ ràng rằng bầu cử giả dối gian lận là đi ngược lại lương tâm và lương tri của con người. Người có lương tâm và lương tri th́ không thể làm ngơ trước những sự lừa gạt, dối trá !

 

 Paris ngày 8/05/2007

 

 Chu chi Nam