Make your own free website on Tripod.com


Home ] Cộng Sản VN SụpĐổ ] Cộng Sản Bỏ Lỡ ] HoaKỳ ĐổiChiếnLược ] BảnChất ChếĐộ Cộng-Sản ] Vụ Đồng Chiêm ] Đảng CS...Mốc ThờiGian ] Nghĩ về Ngày 19-8 ] Vai Tṛ Giáo Dục ] ĐấuTranh ChânThiệnMỹ ] BảnChất ChếĐộ CộngSản ] QuanTrọng Của ThểChế ] Làm ThếNào KhôngSợ ] Đâu Là ConĐường DânChủ ] PhậtĐản LHQ V ] LưLuận CS Sailầm ] CáchMạng Tháng 10 ] CáchMạng Chưa Xảy Ra ] Ngày 2-9 Đại-Hoạ VN ] ĐấuTranh ThếNào? ] GiớiThiệu ChuChiNam ] Lời HT ThíchQuảngĐộ ] TẩyChay Bầu Cử ] Cách Mạng Sẽ Xảy Ra ] TạiSao CS Xử Cha Lư Lúc Này ] Lư Luận Sai Lầm của Marx ] Tư Tưởng Marx phản Văn Hoá ] Thế Tất Thắng Của Dân Chủ ] [ Chế Độ Dân Chủ, Cộng Sản ] Gậy Ông Đập Lưng Ông ] Cách Mạng Hay Cải Cách ] unesco-Hồ Chí Minh không Văn Hoá ] Địa Lư Chiến Lược ] Mô H́nh Phát Triển ] Hoa Kỳ, Mi là Ai? ] Ư Kiến Về Hoàng-Tùng ] Chiến Thắng Man Dại ] Đấu Tranh Đúng Chiều Hướng ] Trần Hưng Đạo & HCM ] Cùng Làm Cách Mạng ] Số Phận Chế Độ Độc Tài ] Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo ] Nghị Luận ]

 

 

CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, PHÁT XíT ,CHẾ ĐỘ NÀO PHỤC VỤ CON NGỬi VÀ DÂN TỘC ?

                  Chu chi Nam  

                                      «  Hưng vong biết chửa, người kim cổ ?

                                       Tiếng quốc năm canh, bóng nguyệt mờ. »

                                         ( Trần tuấn Khải - Vịnh thành Cổ loa.)

 

Chế độ là «  chính thể, phép tắc căn bản của một chính phủ đặt ra theo đó mà trị nước » ( Theo Việt Nam Tự Điển của Lê văn Đức và Lê ngọc Trụ - Nhà xuất bản Khai Trí). Nếu chúng ta căn cứ theo chữ Pháp «  le régime « th́ có nghĩa là trật tự, cơ chế, hiến pháp, h́nh thức của một quốc gia, cách cai trị quốc gia ấy ( le régime = ordre,constitution, forme d’un Etat, manière de gouverner – theo tự diển Larousse). Theo tự điển Robert, th́ chế độ là cách quản trị, cách cai trị một cộng đồng, hay là cách tổ chức chính trị, kinh tế và xă hội một quốc gia ( le régime = façon d’administrer, de gouverner une communauté ; organisation politique, économique et sociale d’un Etat).

 Chế độ dân chủ theo định nghĩa ngữ nguyên là một chế độ do dân làm chủ, có nghĩa là người dân có quyền lấy những quyết định chính trị quan trọng một cách trực tiếp như h́nh thức dân chủ trực tiếp, đang hiện hành ở một nước duy nhất trên thế giới này là Thụy Sĩ ; hay người dân có quyền tự do bầu người đại diện của ḿnh ; nhưng đồng thời cũng có quyền truất phế người đại diện của ḿnh, dưới h́nh thức dân chủ gián tiếp.

Nói một cách khác đi, chế độ dân chủ là một chế độ mà trong đó tất cả mọi quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng. Những quyền tự do căn bản của con người đă được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền và đă được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận vào ngày 10/12/1948. Những quyền tự do căn bản này đi từ quyền tự do sinh sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, tới tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do chính trị, tự do bầu cử, tự do tư hữu, tự do kinh tế v.v..

 

  Một chế độ độc tài là một chế độ mà trong trong mọi quyền tự do căn bản của con người bị trà đạp, đàn áp.

 

  Chế độ cộng sản có phải là một chế độ độc tài không ?

 

 – Đó là một chế độ độc tài, v́ nó độc khuynh, độc đảng, kinh tế tập trung, khác hẳn với chế độ dân chủ là đa khuynh, đa đảng và kinh tế tự do, không tập trung. Độc khuynh, v́ chế độ cộng sản chỉ chấp nhận một nền tư tưởng triết hộc là lư thuyết Mác – Lê,  khác hẳn với đa khuynh là chấp nhận nhiều luồng tư tưởng, nhiều nền triết học khác nhau. Độc đảng, v́ trong chế độ cộng sản, chỉ có một đảng là đảng cộng sản, khác hẳn với chế độ dân chủ là chế độ đa đảng, chấp nhận ít nhất là 2 đảng.. Chế độ cộng sản chủ trương kinh tế tập trung, băi bỏ quyền tư hữu, ngược lại với chế độ dân chủ, chủ trương kinh tế tự do, tôn trọng quyền tư hữu.

 

  Không những chế độ cộng sản là một chế độ độc tài, mà c̣n là một chế độ độc tài ṭan trị như là độc tài phát xít Hitler ở Đức và Mussolini ở Ư.

 

   Danh từ ṭan thể, ṭan trị ( Totalitaire, Totalitarisme) đă được lănh tụ đảng Phát xít Ư Mussolini dùng vào năm 1925, để chỉ tính cách ṭan diện phong trào chính trị của ông, chống lại chủ nghĩa dân chủ, tự do.Nhà nước ṭan diện là một nhà nước kiểu mới đi ngược lại chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, dân chủ. Phong trào Phát xít của Mussolini đă dùng một câu trâm ngôn làm kim chỉ nam cho hành động của ḿnh : «  Tất cả trong quốc gia, không có ǵ chống lại quốc gia, không có ǵ ng̣ai quốc gia. » Nhà nước ṭan trị này nó giống nhà nước ṭan trị cộng sản do Lénine và Staline dựng lên cách đó không lâu, v́ Lénine và Trotski cướp chính quyền ở Nga năm 1917, th́ Mussolini cướp chính quyền ở Ư năm 1922, Hitler nắm chính quyền năm 1933.

 

   Từ năm 1929, những nhà nghiên cứu chính trị, nhất là những nhà nghiên cứu nguời Anh và Đức đă dùng chủ nghĩa độc tài ṭan trị ( dictature totalitaire hay totalitarisme) để chỉ chế độ độc tài toàn trị cộng sản và phát xít.

 

   Năm 1951, bà Hannah Arendt, người Đức, gốc Do Thái, phải chạy trốn Hitler qua Hoa kỳ vào những năm 30, đă xuất bản quyển sách Hệ Thống Toàn trị ( Le Système Totalitaire), nêu lên những điểm tương đồng của 2 chế độ ṭan trị cộng sản và phát xít. Theo bà, chế độ độc tài ṭan trị, nhất là ṭan trị cộng sản, khác với chế độ độc tài ( la tyrannie) mà chúng ta biết từ trước, đó là chế độ độc tài thường chỉ có trong lănh vực chính trị, trong khi đó độc tài cộng sản bao trùm mọi lănh vực từ triết học qua chính trị, kinh tế, xă hội, nó đặt căn bản trên một ư thức hệ, đó là ư thức hệ Mác-Lê. Nó dùng ư thức hệ này để biện minh cho hành động đàn áp bằng bạo lực ; và từ đó nó chủ trương đọan tuyệt hẳn với quá khứ. Theo Mác : «  Người cộng sản băi bỏ chân lư muôn thuở, băi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay v́ cải tiến tôn giáo và đạo đức ; cũng từ đó, người cộng sản đi ngược lại tất cả những h́nh thái tổ chức và phát triển xă hội trước đó. » ( Le Manifeste du Parti communiste – trang 44 – Nhà xuất bản Union générale d’Editions- Paris). Chính v́ vậy mà có những hành động tàn bạo, giết người, trại tập trung, phá hủy đén đài, văn hóa, di tích cổ truyền ở tất cả mọi nước cộng sản từ Liên sô qua Tàu, tới Việt Nam, Căm Bốt. Chỉ cần minh Pol Pot đă giết hơn 2 triệu người Căm Bốt, nửa số dân. Cộng sản Việt Nam cũng tàn ác không  kém Pol Pot, v́ Pol Pot là con đẻ của cộng sản Việt Nam ; nhưng cộng sản Việt Nam ma lanh, xảo quyệt hơn, biết che dấu tội ác của ḿnh.. Theo ông Massimo d’Aléma, cựu thủ lănh đảng Cộng sản Ư, nay trở thành đảng Dân Chủ-Xă hội, thủ tướng Ư vào những năm cuối thập niên 90 : «  Chế độ cộng sản đă biến thành một sức mạnh đàn áp, một chế độ ṭan trị, gây nên những tội sát nhân khủng khiếp nhất «  (Đại hội Đảng Dân chủ-Xă hội Ư năm 1998).

   Đi từ một cái nh́n khác, có tính cách cơ chế nhiều hơn, hai nhà nghiên cứu chính trị Carl Friedrich và B. Brzezinski trong quyển « Totalitarian Dictatorship and Autocracy » đă đưa ra 6 đặc điểm của chế độ độc tài ṭan trị, nhất là độc tài ṭan trị cộng sản, như sau : 1) Một ư thức hệ Nhà nước bắt buộc ( une idéologie de l’Etat obligatoire) ; 2) Độc đảng có nhiệm vụ quản chế dân ( Parti unique avec le but d’encadrer la masse) ; 3) Độc quyền bạo lực ( Monopole de violence) : 4) Độc quyền phương tiện truyền thông ( Monoploe des moyens de communication) ; 5) Khủng bố dân ( Terreur de masse) ; 6) Kinh tế tập trung trong tay nhà nước ( Economie centralisée).

 

   Những tác giả khác đề nghị những tiêu chuẩn khác để xem xét những chế độ độc tài ṭan trị, nhất là cộng sản. Từ những sai lầm và quan niệm đơn giản hóa lịch sử của Marx, những nhà lănh đạo chính quyền toàn trị cộng sản muốn tạo ra một xă hội ḥan ṭan mới, trong đó sẽ không có đấu tranh giai cấp, tranh chấp xă hội. Họ t́m cách thực hiện xă hội đó qua việc thực hiện lư thuyết củq Marx mà họ cho rằng là khoa học. Nhưng thực tế, lư thuyết này không có tính chất khoa học, và c̣n phản kinh tế, phản tiến bộ ( Xin xem thêm Phê Binh Lư thuyết của Marx của tác giả bài này trên www.danchunet.com hay www.conong.com). Đi từ ảo tưởng khoa học xă hội chủ nghĩa, khoa học lịch sử, những người cộng sản tự cho ḿnh là đi đúng chiều hướng lịch sử, những ai đi ngược lại là phản động, v́ vậy họ tự cho phép ḿnh làm bất cứ một điều ǵ, nhất là khi họ có quyền, ngay cả việc bỏ tù, chém giết không duyên cớ, đày ải không xét xử. Ngày hôm nay những người phản động chính là những ngưới cộng sản, v́ họ đi ngược lại ư nguyện, quyền lợi của dân, đi trái đà tiến bộ của nhân loại là đi đến dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền.

 

   Chế độ độc tài ṭan trị phát xít ít nhấn mạnh đến ư thức hệ, nhưng nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho rằng gịng giống Aryen của dân tộc Đức là dân tộc ưu việt, khinh khi mọi gịng giống khác, nhất là dân tộc Do Thái. Theo Hitler và những người phát xít, th́ gịng giống Aryen là gịng giống tinh khiết, trong sáng nhất, không có sự pha trộn những gịng giống khác, nên thông minh nhất. Đây là một quan niệm hoàn ṭan phản khoa học. Chỉ tiếc thay là một số dân tộc Đức và một số trí thức đă nghe theo lời điên cuồng của Hitler, đi đến chỗ giết cả 7 triệu dân Do Thái và gây hấn chiến tranh với ngững quốc gia khác. Quả  là một vết nhơ cho lịch sử dân tộc Đức, mà khi được hỏi, những vị thủ tướng liên tiếp của Đức như  Kohl, Schroeder, rằng có nên quên giai đoạn lịch sử Hitler hay không, th́ họ trả lời ngay rằng không nên quên, mà c̣n phải nhắc lại, để cho con cháu dân tộc Đức không những không quên, mà c̣n suy ngẫm, tránh cho lịch sử tương lai không mắc lại  những lỗi lầm đáng tủi nhục đó.

 

   Chế độ độc tài toàn trị cộng sản và phát xít Hitler đều dựa trên những quan niệm sai lầm về khoa học. Không có một nhà khoa học nào chứng minh được rằng có một chủng tộc tinh khiết, không pha trộn, đó là sai lầm của Hitler và những người phát xít. C̣n những người cộng sản, bắt đầu từ Marx, tự cho lư thuyết của ḿnh là khoa học, tin rằng có khoa học xă hội, kinh tế, lịch sử.Không ! Không có khoa học chính xác về xă hội, kinh tế, lịch sử, v́ chính trị, lịch sử, kinh tế, xă hội chỉ là những khoa học nhân văn, những biến cố của khoa học nhân văn không lập lại giống nhay như khoa học chính xác tón học, vật lư, thiên văn, v́ thế , không thể có những định luật cho những khoa học này, mà chỉ có thể có những khuynh hướng, như theo ông Karl Popper, một nhà triết học và phê b́nh khoa học lớn của thế kỷ 20, những sách của ông đă được những người như thủ tướng Đức hemut Kohl, Helmut Schmidt làm sásh gối đầu giường và thủ tướng Pháp Edgare Faure lập ra Hội những Người bạn của Popper vào những năm 80.  Marx đưa ra như ng đ ị nh luậ t cho kinh tế  và  lịch sử  là  sai lầm. ( Xin xem thêm bài Sự Hồ Đồ của Marx theo K. Popper của tác giả bài này trên www.danchunet.com www.conong.com).

 

   Chúng ta thấy cả 2 chế độ độc tài ṭan trị cộng sản và phát xít có những điểm khác nhau ; nhưng cũng có những điểm tương đồng. Cả hai đều tôn thờ lănh tụ, một bên là Hitler, Mussolini, bên kia là Lénine, Staline, Mao, Hồ, Kim Nhật Thành, Fidel Castro. Cả hai đều dùng bạo lực để đàn áp đối lập và người dân ; lúc đầu th́ dùng bạo lực thiểu số như chân tay, bộ hạ cuồng tín để khủng bố đám đông ; sau đó lại dùng đám đông khủng bố lại thiểu số không cùng chánh kiến ; cả hai đều độc quyền bạo lực và truyền thông, không ngần ngại dùng bất cứ phương tiện truyền thông nào, ngay cả vu khống, bôi bác, bóp méo sự thật, lập đi lập lại những điều không có, a dua, vào hùa để bắt nạn nhân phải nhận tội, như h́nh thức ṭa án nhân dân của cộng sản và cả của phát xít Hitler với những người Do Thái. Cả hai chế độ đều khai thác tối đa bản năng thấp hèn, thú vật của con người. Nói như ông Lê xuân Tá, một trí thức, một cán bộ truyên truyền cao cấp của cộng sản Việt Nam, nhưng nay đă nh́n thấy bộ mặt ác ôn, man dại của cộng sản : «  Sự ngu muội và thấp hèn thường tự nó không gây ra tội ác. Nhưng nếu được trao quyền lực, rồi cấy vào đó chất men ghen tỵ và căm thù, th́ nó trở thành quỉ nhập tràng. Nó sẽ nhanh chóng ư thức được rằng các đe dọa quyền và lợi của nó lại chính là trí tuệ, học vấn, văn hóa và văn minh.. Rút cục, những thứ này đă bị tấn công và trà đạp bằng một sự căm hờn diên cuồng và man rợ… Nhưng may thay, lại chính những thứ độc dược đó đă kết lại thành những thứ sỏi mật, sỏi thận, sơ gan, cổ chướng trong lục phủ ngũ tạng của chế độ cộng sản, làm chế độ này không bị ai đánh mà tự chết. » ( Lê xuân Tá - Diễn Đàn - số 27 tháng 2/1994 – Paris).

 

   Thật vậy, lịch sử nhân lọai có nhiều trang sử đẫm máu và đau thương ; nhưng không có trang sử nào đẫm áu và đau thương như những trang sử viết nên bởi chế độ độc tài ṭan trị phát xít Hitler, Mussolini và chế độ độc tài ṭan trị cộng sản. Bảy triệu dân Do Thái chết oan uổng, đau đớn. Đệ Nhị Thế chiến xẩy ra, lỗi chính là tại Hitler, với số nạn nhân gần 50 triệu người. Từ quan niệm đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, qua các vụ đánh tư bản mại sản, «  Trí phú hào, đào tận gốc, trốc tạn ngọn ", qua những cuộc cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, số nạn nhạn cộng sản c̣n lên đến gần 100 triệu người, như những nghiên cứu của những sử gia Pháp Courtois, Margolin và một số người nữa trong Quyển Sách Đen về Chủ Nghĩa Cộng sản ( Le Livrvre noire du Communisme).

   Chính v́ vậy mà chế độ độc tài ṭan trị phát xít đă cáo chung, chế độ độc tài ṭan trị cộng sản đă xụp đổ ở Nga sô và Đông Âu. Ngày hôm nay chỉ c̣n lại 4 chế độ cộng sản trong 217 quốc gia trên thế giới. Giới lănh đạo và một số trí thức hèn hạ hay ngu dốt của những chế độ này cố t́nh bênh vực những cái ǵ không thể bên vực đươc, cố t́nh đi ngược lại quyền lơi của dân và đà tiến bộ của nhân loại, là đi theo chiều hướng tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền..

   Bất cứ một chế độ độc đoán, độc tài nào, từ cổ chí kim, từ đông qua tây, từ phát xít đến cộng sả, đều dựa trên 2 cột trụ chính : đó là bộ máy quân đội, công an ḱm kẹp và bộ máy tuyên truyền, vu khống, bôi bác hay che dấu sự thật. Chỉ cần nh́n vào phần trăm to lớn của ngân sách quốc phong, công an, thông tin tuyên truyến, và phần trăm bé nhỏ mà một chính quyền dành cho y tế, giáo dục, th́ chúng ta  cũng có thể nói chính quyền đó là một chính quyền độc tài hay không, có lo cho người dân hay không, v́ y tế, giáo dục là 2 yếu tố quan trọng của đời sống người dân.

   Chúng ta hăy cùng nhau xét bảng sơ lược về tổng sản lượng, vê phần trăm chi tiêu y tế, giáo dục và quân sự của một số quốc gia dưới chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam, Căm Bốt, Trung Cộng, Bắc Hàn và một số quốc gia dưới chế độ dân chủ như Thái lan, Nam Hàn, Đài loan, Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Na Uy v.v, để nh́n thấy rơ chế độ nào phục vụ người dân.

 

 

Quốc gia

Dân số

(triệu)

Tổng sản lượng(TSL)

(Theo tỷ$)

Sản lượng đầu người

 ( $)

Phần trăm ngân sách giáo dục theo TSL

Tiền hàng năm cho giáo dục tính theo đầu người

Phần trăm ngân sách y tế theo TSL

Tiền hàng năm cho y tế theo đầu người

Phần trăm ngân sách quốc pḥng theo TSL

Việt  nam

 

    80

 

    35

 

  440

 

  2,8%

 

12,32$

 

  1,5%

 

  6,6 $

 

 6,76 %

 

 

Thái lan

 

    21

 

    126

 

  2027

 

  5 %

 

101,35$

 

 2,1%

 

42,57$

 

 1,57 %

 

Đài loan

 

   22

    442

 19625

  6,2%

 1217 $

Khg rơ

   -

 2,24 %

Nam Hàn

  48

    477

  9849

  3,6%

  355$

 2,6%

 256$

 3,11 %

Bắc Hàn

  23

      22

    959

Khg rơ

    -

 1,9 %

   18$

 8,00%

 Lào

   5,5

       1,7

    305

  3,2%

   10 $

  1,7%

     6$

  0,83%

Căm bốt

  12

        4

    326

   2,00%

      6$

   1,7%

      6$

   2,11%

Pháp

  60

 1431

24055

5,8%

  1395$

   7,3%

1756$

2,18%

Hoa kỳ

 387,4

10 383

36 128

4,9%

  1770$

   6,2%

 2240$

3,68%

Trung cộng

1280

   1266

     989

2,2%

       22$

   2,0%

      20$

1,72%

Đức

    82,4

   1984

24 079

4,5%

1 083

8,1%

 1 950$

1,14%

 

Anh

 

  59

1566

26 457

4,4%

1 164

6,3%

1 667$

2,58%

 

Na Uy

 

4,5

 

190

 

42 328

 

6,8%

 

2 878$

 

6,8%

 

2 878$

 

2,19%

 

( Những con số trên lấy từ quyển sách « l’Année stratégique 2005 sous la direction de Pascal Boniface » – Nhà xuất bản Armand Colin – Paris. Có một số con số được làm tṛn, để dễ nhớ . Riêng về phân Tiền hàng năm tính theo đầu người về y tế và giáo dục là do tác giả bài này thêm vào.)

 

   Chúng ta chỉ cần nh́n vào bảng số trên, bắt đầu bằng chi tiêu về y tế. chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chi tiêu về y tế cho người dân thấp nhất không những so với những nước trong vùng mà có thể nói so với thế giới. Về tỷ lệ, cộng sản Việt Nam để ra 1,5% TSL quốc gia cho y tế, thua cả Lào và Căm Bốt là 1,7%, trong khi đó những chế độ dân chủ họ bỏ ra tỷ lệ cao về y tế, Thái lan là 2,1% ; Nam Hàn là 2,6% ; Hoa Kỳ là 6,2%, Anh là 6,3%, Đức là 8,1%. Chi tiêu y tế tính theo đầu người hàng nam, Cong sản Viet Nam bỏ ra là 6,6$ ; Na Uy là 2878$ ; Anh là 1667$ ; Hoa Kỳ là 2240$.

   Về giáo dục, chế độ độc tài cộng sản Việt Nam cũng là một trong những nước đứng cuối sổ. Việt Nam bỏ ra 2,8% TSL quốc gia cho giáo dục ; Na Uy là 6,8% ; Hoa Kỳ là 4 ,9% ; Pháp là 5,8%, chi tiêu tính theo đầu người hàng năm về giáo dục, th́ Việt Nam là 12,32$ ; Na Uy là 2878$ ; Pháp 1395$ ; Hoa Kỳ là 1770$ ; ngay cả Thái lan cũng là hơn 100$ ; Nam Hàn là 355$ ; Đài loan 1217$.

   Ở trong bảng không có những con số chi tiêu về bảo vệ môi trựng, nhưng chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chỉ bỏ ra 0,10% TSL quốc gia về môi trường, trong khi những nước trên thế giới họ bỏ ra ít nhất là 1% hay 2 hoặc 3%, gấp tứ 10 dến 30 lần.

   Một dân tộc thở khi không khí ô nhiễm, y tế thiếu thốn, ăn uống thiếu dinh dưỡng, nên hơn 40% dân Việ Nam bị nhiễm bệnh lao, như chính Giám Đốc cơ quan bài chống lao của Việt Nam tuyên bố trong kỳ Hội Nghị Quốc Tế bài chống lao họp ở Hà Nội vào đầu năm 2003.

   Về quốc pḥng hay nói khác đi là cơ quan quân đội, công an đàn áp dân, Bắc Hàn đứng đầu với tỷ lệ là 8% TSL quốc gia, Việt Nam đứng thứ nh́ với 6,76% ; trong khi những nước dân chủ khác như Na Uy với 2,19% ; Đức với 1,14%.

   Những con số trên c̣n phản bác lại tất cả những luận cứ của một số trí thức cộng sản, hoặc v́ ngu dốt, hoặc v́ hèn hạ, bảo rằng cần cải tổ kinh tế trước, rồi cải tổ chính trị sau. Đây cũng là luận điệu của một số ngựi trong đó có cả những vị đă là thủ tướng, phó tổng thống dưới thời Đệ Nhị Cộng Ḥa. Hỏi rằng, dưới chế độ độc tài cộng sản, dân không có sức khỏe, giáo dục thấp kém, v́ giới lănh đạo không lo cho người dân, làm sao mà có phát triển kinh tế như các nuớc dân chủ khác.

   Không cần phải đi vào nghiên cứu, chỉ cần nh́n ở Việt nam, t́nh trạng trường sở đổ nát, giáo viên, giáo sư với đồng lương chết đói, nhà thương dơ bẩn, bác sĩ phần lớn không có lương tâm, dân phần lớn khi bệnh không dám đi bác sĩ, nhất là vào nhà thương, th́ câu trả lời đă quá rơ ràng. Chỉ có những kẻ vô lương tâm, vô lương tri, đến bất cứ từ khuynh hướng chính trị nào, mới bênh vực chế độ độc tài cộng sản hiện giờ.

 

   Thật vậy, chế độ độc tài ṭan trị cộng sản không những đă gây ra bao nhiêu đau thương cho nhân loại với cả trăm triệu người là nạn nhân của nó, mà c̣n tiếp tục ở một vài nước cộng sản c̣n lại trong đó có Việt Nam. Điều này ai cũng nh́n thấy, ngay cả những người cựu cộng sản.. Ông Robert Hue, cựu Thư Kư Thứ Nhất Đảng Cộng sản Pháp, trong quyển «  Communisme : la grande Mutation » cũng viết : » Chủ nghĩa Staline, đầu tiên và chắc chắn là một đại thảm họa cho con người : hàng triệu nạn nhân, những trại tập trung khủng khiếp, tính chất quái đản của những vụ xử kiện, quả thật là một chế độ giết ngườỉ ( Robert Hue - Communisme : la grande Mutation – trang 97- nhà xuất bản Stock – Paris). Ông Walter Veltroni, lănh đạo đảng Dân chủ Xa hội Ư : «  Chúng ta đă đặt ngang hàng chủ nghĩa Staline với chủ nghĩa phát xít Hitler, đặt ngang hàng trại tập trung cải tạo với ḷ giết người Auschwitz. Tôi thiết tưởng không c̣n cách nào nói thẳng thắn và rơ ràng hơn về 2 chế độ độc tài giết người đó " (Đại hội Đảng Dân chủ Xă hội Ư tháng 2 năm 1998).

 

   Không c̣n chối căi là thế kỷ 20 vừa qua, hai chế độ độc tài hữu phát xít và tả cộng sản đều gieo rắc tai họa, làm khổ người dân, nói chi đến phục vụ họ. Chế độ độc tài phát xít Hitler, Mussolini không c̣n nữa. Chế độ độc tài cộng sản đă sụp đổ ở Liên Sô và Đông Âu, chỉ c̣n lại 4 nước, trong đó có Việt Nam. Dân Việt hăy cố gắng, kiên tŕ đấu tranh để giải thể chế độ độc tài ṭan trị này, để xây dựng một chế độ dân chủ, trong đó một quyền căn bản của con người được tôn trọng, như đă đươc ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Chỉ như vậy đất nước mơi có thể phát triển và theo kịp các nước chung quanh.

 

                                                 Paris ngày 2/01/2005

                                              Trực ngôn Chu chi Nam