Make your own free website on Tripod.com


Home ] Cộng Sản VN SupDo ] Cộng Sản Bỏ Lỡ ] HoaKỳ ĐổiChiếnLược ] BảnChất ChếĐộ Cộng-Sản ] Vụ Đồng Chiêm ] Đảng CS...Mốc ThờiGian ] Nghĩ về Ngày 19-8 ] Vai Tṛ Giáo Dục ] ĐấuTranh ChânThiệnMỹ ] BảnChất ChếĐộ CộngSản ] QuanTrọng Của ThểChế ] Làm ThếNào KhôngSợ ] Đâu Là ConĐường DânChủ ] PhậtĐản LHQ V ] LưLuận CS Sailầm ] CáchMạng Tháng 10 ] CáchMạng Chưa Xảy Ra ] [ Ngày 2-9 Đại-Hoạ VN ] ĐấuTranh ThếNào? ] GiớiThiệu ChuChiNam ] Lời HT ThíchQuảngĐộ ] TẩyChay Bầu Cử ] Cách Mạng Sẽ Xảy Ra ] TạiSao CS Xử Cha Lư Lúc Này ] Lư Luận Sai Lầm của Marx ] Tư Tưởng Marx phản Văn Hoá ] Thế Tất Thắng Của Dân Chủ ] Chế Độ Dân Chủ, Cộng Sản ] Gậy Ông Đập Lưng Ông ] Cách Mạng Hay Cải Cách ] unesco-Hồ Chí Minh không Văn Hoá ] Địa Lư Chiến Lược ] Mô H́nh Phát Triển ] Hoa Kỳ, Mi là Ai? ] Ư Kiến Về Hoàng-Tùng ] Chiến Thắng Man Dại ] Đấu Tranh Đúng Chiều Hướng ] Trần Hưng Đạo & HCM ] Cùng Làm Cách Mạng ] Số Phận Chế Độ Độc Tài ] Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo ] Nghị Luận ]

 

NGÀY 2/9, NGÀY ĐỘC LẬP HAY NGÀY ĐẠI HỌA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

Lịch sử Việt có nhiều ngày đáng ghi nhớ, để trong tâm khảm, như ngày hai Bà Trưng phất cờ vàng khởi nghĩa, lấy lại 65 thành tŕ, giành lại nền độc lập cho nứơc nhà ; như ngày Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán, mang lại quyền tự chủ cho dân tộc; ngày mà Đức Trần hưng Đạo 3 lần đánh thắng quân Nguyên ; hay ngày mà Quang Trung đại thắng quân Thanh. Nhưng lịch sử Việt cũng có những ngày đáng phỉ nhổ, như ngày Lê chiêu Thống cơng rắn cắn ngà nhà ; ngày mà Mạc đăng Dung dâng đất cho Tàu. Lịch sử cận đại có ngày mồng hai tháng chín, mà những người cộng sản cho là ngày độc lập. Nhưng những người quốc gia coi đó là ngày đại họa cho dân tộc.

 Tại sao vậy ?  

 I ) Ngày mồng hai tháng chin là ngày thế nào 

 Lợi dụng lúc sắp tàn của Đệ Nhị Thế Chiến, Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, theo chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, t́m cách nổi dậy cứơp chính quyền, đúng như lời của Đức Đalaï-Lama : “ Cộng sản là ḷai cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh.” Ngày 19/8/1945, lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà Nội đ̣i tăng lương, Đảng Cộng sản đă trà chộn vào đ̣an biểu t́nh, cứơp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền. Gần 2 tuần sau đó, ngày 2/9, Hồ chí Minh đọc “ Bản Tuyên Bố Độc Lập”. Đối với những người cộng sản, đây là ngày độc lập. Nhưng đối với ngững người quốc gia, th́ đây là ngày Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản đă đưa dân tộc chúng ta vào trong gông cùm cộng sản, biến đất nước thành một băi chiến trường cho cuộc tranh hung tư bản-cộng sản, mang đau thương lại cho dân tộc, v́ Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản vô cùng vọng ngọai, ḥan ṭan bị khổng chế bởi ngọai bang, lúc đầu là Liên Sô, ngày hôm nay là Trung Cộng. (1)

 I I ) Tại sao ngày mồng hai tháng chin là ngày đại họa của dân tộc

  V́ là vọng ngoại và bị khổng chế bởi Đê Tam Quốc Tế Cộng sản, mặc dầu Hồ chí Minh và những người của Đảng Cộng sản bảo rằng ngày mồng hai tháng chin là ngày độc lập; nhưng thực tế, đây là ngày mà Hồ chí Minh đặt nước Việt dưới gông cùm cộng sản, tự biến Đảng Cộng Sản thành con chốt cho Đệ Tam Quốc tế, sẵn sàng tuân theo bất cứ một lệnh ǵ của tổ chức này, trong đó có vụ đánh tư bản, chính v́ vậy mà có những cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung Cộng 1979.

 V́ bản chất là tôi đ̣i, nô lệ, con chốt từ thời Hồ chi Minh, giới lănh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đầu th́ nhất nhất theo Liên Sô, chửi Trung Cộng là “ Kẻ thù liền đất, liền trời, liền biển”; ngày hôm Liên Sô sụp đổ; th́ lại hèn hạ, khấu đầu đi theo Trung Cộng.

  Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản, không những đưa dân Việt từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác, mà c̣n nhập cảng lư thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, gây ra cảnh con đấu cha, vợ tô chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau; phá hủy tất cả những truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt, biến nước Việt thành ra tụt hậu về kinh tế, băng họai về đạo đức, thấp kém về giáo dục, tham nhũng, hối lộ, bất công lan tràn khắp nơi, như t́nh trạng hiện nay của Việt Nam. (2)  

 Ngày mồng hai tháng chin sắp tới; mặc cho Đảng Cộng sản tuyên truyền khua môi, múa mép đó là ngày “độc lập”; nhưng những người Việt quốc gia, yêu nước, phải ghi sâu trong tâm khảm đó là ngày đại họa cho dân tộc, cố gắng can đảm đứng lên đấu tranh thóat khỏi ách thống trị của Đảng Cộng sản, ngày xưa th́ ḥan ṭan lệ thuộc Liên Sô, ngày nay, th́ ḥan ṭan lệ thuộc Trung Cộng. Đấu tranh để cứu nứơc, tồn chủng ! 

 Paris ngày 27/8/2007 

 Chu chi Nam


(1)        Xin xem thêm Con người thần thánh, thương dân yêu nứơc Trần hưng Đạo và con ngườigian manh, dảo quyệt, buôn dân, bán nước Hồ chí Minh trên web: http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)        Xin xem Lư thuyết của Marx là thần dựơc hay độc dựơc trên cùng web.