Make your own free website on Tripod.com


Home ] Cộng Sản VN SupDo ] Cộng Sản Bỏ Lỡ ] HoaKỳ ĐổiChiếnLược ] BảnChất ChếĐộ Cộng-Sản ] Vụ Đồng Chiêm ] Đảng CS...Mốc ThờiGian ] [ Nghĩ về Ngày 19-8 ] Vai Tṛ Giáo Dục ] ĐấuTranh ChânThiệnMỹ ] BảnChất ChếĐộ CộngSản ] QuanTrọng Của ThểChế ] Làm ThếNào KhôngSợ ] Đâu Là ConĐường DânChủ ] PhậtĐản LHQ V ] LưLuận CS Sailầm ] CáchMạng Tháng 10 ] CáchMạng Chưa Xảy Ra ] Ngày 2-9 Đại-Hoạ VN ] ĐấuTranh ThếNào? ] GiớiThiệu ChuChiNam ] Lời HT ThíchQuảngĐộ ] TẩyChay Bầu Cử ] Cách Mạng Sẽ Xảy Ra ] TạiSao CS Xử Cha Lư Lúc Này ] Lư Luận Sai Lầm của Marx ] Tư Tưởng Marx phản Văn Hoá ] Thế Tất Thắng Của Dân Chủ ] Chế Độ Dân Chủ, Cộng Sản ] Gậy Ông Đập Lưng Ông ] Cách Mạng Hay Cải Cách ] unesco-Hồ Chí Minh không Văn Hoá ] Địa Lư Chiến Lược ] Mô H́nh Phát Triển ] Hoa Kỳ, Mi là Ai? ] Ư Kiến Về Hoàng-Tùng ] Chiến Thắng Man Dại ] Đấu Tranh Đúng Chiều Hướng ] Trần Hưng Đạo & HCM ] Cùng Làm Cách Mạng ] Số Phận Chế Độ Độc Tài ] Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo ] Nghị Luận ]

 

CHÚNG TA NGHĨ G̀ VỀ NGÀY 19 THÁNG TÁM

Người cộng sản Việt Nam sắp sửa kỷ niệm ngày 19 tháng 8, ngày mà họ gọi là «  Ngày Cách mạng Tháng Tám « . Chúng ta nghĩ ǵ về ngày này ? Phải chăng đó là ngày cách mạng ? Cách mạng là ǵ ? Cách mạng có tất yêu là tốt hay không ?

Ngày 19/8, ngày cộng sản cướp chính quyền

Đức Đạt lai Lạt ma, khi nói về cộng sản, Ngài có tuyên bố :

«  Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đờỉ «  .

Trên hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918), Lénine đă được Bộ Tham Mưu Đức đưa về cướp chính quyền ở Nga. Trên hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), Hồ chí Minh đă được Cộng sản Liên Sô và Trung Cộng đưa về cướp chính quyền ở Việt Nam.

Thật vậy, Đệ Nhất Thế Chiến đại lược gồm 2 phe : 1) Phe Đức đứng đằng sau là đế quốc Áo – Hung và đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. 2) Phe Pháp đứng đằng sau có Anh, Ư, Nga sô, sau có Mỹ. Gần cuối Thế Chiến, Đức thấy không thể nào đương đầu với 2 mặt trận : a) Mặt trận phía đông bắc với Nga, lúc đầu là Nga hoàng Nicolas I I, sau là Chính quyền Dân Chủ Xă hội và Thợ thuyền, cầm đầu bởi Kérenski ; và mặt trận phía tây nam với Pháp, muốn dồn hết lực lượng vào mặt trận quan trọng này. Lợi dụng thời cơ, Lénine đang sống ở Thụy sỹ, đă đưa ra khẩu hiệu : «  Hoà b́nh bằng bất cứ giá nào, ngay cả phải nhượng đất để có quyền ! « Chính v́ vậy mà Bộ Tham Mưu Đức đă liên lạc với Lénine và đă đưa ông ta về Nga làm cuộc đảo chính cướp chính quyền. Sau khi cướp được chính quyền, ông ta đă kư hiệp ước ngưng chiến với Đức, nhượng cho Đức 1/6 lănh thổ, trong đó có 1/3 lănh thổ kỹ nghệ và 1/3 lănh thổ canh nông.

Sau đó Lénine t́m cách xuất cảng đảo chính, mở ra trường cộng sản Đông phương, có những người như Lưu thiếu Kỳ, Đặng tiểu B́nh, Hồ chí Minh v.v.. học ở đó.

Cũng lợi dụng thời cơ hoang tàn của sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hồ chí Minh được cộng sản Liên sô và Tàu đưa về cướp chính quyền ngày 18/9/1945.

Ngày 19/8 có phải là ngày cách mạng hay không ?

Thật vậy, ngày 6/8, trái bom nguyên tử đầu tiên được bỏ xuống Hiroshima, ngày 9, trái bom thứ nh́ được bỏ xuống Nagashaki, ngày 15, chính phủ Nhật đầu hàng vô điều kiện Đồng minh ; quân đội Nhật ở Đông dương như rắn mất đầu ; trước đó ngày 7/8, chính phủ Trần trọng Kim từ chức, được Quốc trưởng Bảo Đại chấp nhận, nhưng yêu cầu xử lư thường vụ. Lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà nội đ̣i tăng lương, Đảng cộng sản đă cho người trà trộn vào đoàn biểu t́nh, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945.

Cách mạng là ǵ ?

Cách mạng là một thay đổi lớn, như váy ngắn là một cuộc cách mạng trong thời trang của người phụ nữ. Thuốc trụ sinh của Fléming là một cuộc cách mạng trong ngành y học.

Tuy nhiên ở điểm này tôi xin lưu ư là cách mạng không tất yếu là lúc nào cũng tốt .

Nếu nh́n dưới khía cạnh chính trị, xă hội và lịch sử, th́ cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ chế của một xă hội : 1) Thể chế chính trị , 2) Giai tầng lănh đạo , 3) Trật tự xă hội.

Từ đó một câu hỏi đến với chúng ta là cuộc cướp chính quyền của cộng sản vào ngày 19/8 có phải là một cuộc cách mạng không ?

Là một cuộc cách mạng, v́ nó đă thay đổi từ thể chế chính trị quân chủ sang thể chế độc tài cộng sản ; v́ nó đă thay đổi giai tầng lănh đạo ngày xưa dựa trên những cuộc thi cử của triều đ́nh để tuyển lựa giai tầng lănh đạo, ngày nay dựa trên sự lựa chọn của cộng sản «  Hồng hơn chuyên « để chỉ định những người có quyền ; thay đổi trật tự xă hội, từ trật tự quân chủ sang trật tự cộng sản.

Tuy nhiên như chúng ta đă nói ở trên thay đổi không nhất thiết là tốt, có những thay đổi đưa đến hậu quả xấu. Một xă hội thay đổi b́nh thường như một con người có một sức khỏe tốt không cần phải uống thuốc mạnh, hay phải lên bàn mổ, được ví như cách mạng. Những chính quyền quân chủ như Anh, Nhật và một số nước Bắc Âu, ư thức được sự tiến hóa của thời đại, nhường ngôi cho chính quyền dân chủ, chấp nhận chế độ quân chủ lập hiến, những xứ này không cần đến cách mạng.

Trong 3 cuộc cách mạng lớn ở trên thế giới, cách mạng Hoa Kỳ 1776, cách mạng Pháp 1789, cách mạng Nga 1917, chỉ có cách mạng Hoa Kỳ là mang tới kết quả tốt nhất. (1) Cách mạng Pháp mang đến kết quả vừa tốt vừa xấu. Cách mạng Nga mang tới hậu quả hoàn toàn xấu.

Để ư thức rơ những kết quả xấu của cách mạng Nga, tôi xin trích ra đây 2 câu nói của 2 người lănh đạo cộng sản cao cấp của Nga :

Ông Gotbatchev, cựu Tổng bí thư đảng cộng sản :

«  Tôi đă bỏ hơn nửa đời người tranh đấu cho lư tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »

Ông Boris Eltsine, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Tổng thống, trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu, ông đă tuyên bố :

«  Nước Nga vào đầu thế kỷ thứ 20, đang ở chung một con tàu với thế giới. Nước Nga không phải là đầu tàu, nhưng cũng ở trong những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ tự ḿnh có thể có một đường lối phát triển riêng biệt, đă tách ra khỏi đoàn tàu. Không ngờ đoàn tàu thế giới cứ đi, c̣n nước Nga dẫm chân tại chỗ. Nước Nga ngày hôm nay so với những nước tiền tiến trên thế giới bị tụt hậu hàng nửa thế kỷ. »

Trở về cuộc cách mạng Việt Nam 19/8, có phải là một cuộc cách mạng tốt hay không ?

Hoàn toàn không.

Quả thật đó là một cuộc thay đổi thể chế chính trị, nhưng thể chế chính trị cộng sản c̣n đàn áp, bóc lột người dân gấp cả trăm lần chế độ quân chủ xưa kia.

Quả thật có sự thay đổi giai tầng lănh đạo, nhưng giới lănh đạo cộng sản xuất thân từ « đầu trộm đuôi cướp », từ anh thợ thiến heo, đến anh cai phu đồn điền, qua anh du kích, chăn trâu, giới lănh đạo này không có một tư ǵ là nhân cách, danh dự, c̣n hành hạ, sách nhiễu người dân gấp chục lần xưa kia.

Quả thật có sự thay đổi trên trật tự xă hội ; nhưng trật tự xă hội cộng sản ngày hôm nay c̣n bất công gấp trăm lần xưa kia. Trong khi người dân không có một $ để sống, th́ cán bộ, con ông cháu cha cộng sản tiêu tiền vứt qua cửa sổ, xài cả ngàn $ một đêm, đánh những canh bạc cả triệu $. Hối lộ, tham nhũng lan tràn. Đạo đức, giáo dục suy đồi. Bất cộng càng ngày càng tăng.

Câu : «  Việt nam dân chủ, cộng ḥa, độc lập, tự do, hạnh phúc « , chỉ là một sự lừa đảo người dân.

Việt Nam hiện nay có độc lập không ? Không, c̣n lệ thuộc vào Trung Cộng gấp cả trăm lần bị lệ thuộc vào Pháp trước đây. Không những vậy, Trung Cộng c̣n xâm đất lấn biển, 2 hiệp ước do cộng sản Việt Nam kư với Trung cộng vào năm 1999 và 2000, về biên giới và vùng biển, th́ chỉ mang thua thiệt cho Việt Nam, nếu chúng ta so với hiệp ước Thiên tân mà Pháp kư với Tàu về biên giới và vùng biển Việt Nam.

Việt Nam hiện nay có dân chủ, cộng ḥa không ? – Không, chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm c̣n độc tài gấp trăm lần chế độ quân chủ xưa kia, v́ chế độ cộng sản cũng chỉ là một chế độ quân chủ trá h́nh, nhưng c̣n tồi tệ hơn nhiều.

Dân tộc Việt hiện nay có ấm no, hạnh phúc hay không ? – Không, bằng chứng là dân Việt hiện nay phải bỏ nước chạy tứ tán ra ngoại quốc, dưới bất cứ h́nh thức nào, đi làm thuê, làm mướn, đi lấy chồng ngoại quốc, đi bán thân nuôi miệng.

Quả thật ngày 19/8/1945 và ngày 25 tháng 10/1917, theo lịch Nga, ngày 7/11, theo lịch thường, là ngày thay đổi lớn, ngày cách mạng của cộng sản Việt Nam và của Nga. Nhưng là cách mạng theo nghĩa xấu, v́ cách mạng không tất yếu là tốt. Chính 2 ngày ấy đă mang lại không biết bao đau thương, không những cho 2 dân tộc Nga và Việt Nam, mà c̣n mang đau thương cho biết bao dân tộc khác. Nạn nhân của chế độ cộng sản từ ngày cách mạng tháng 10/1917 tới nay trên toàn thế giới đă lên tới cả hơn 100 triệu người. Tổng thống Hoa kỳ, Ronald Reagan có nói :

«  Lịch sử nhân loại có nhiều trang đau thương và đẫm máu. Nhưng không có trang nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử cộng sản. Các dân tộc Nga sô và Đông Âu đă can đảm đứng lên đấu tranh lật qua những trang sử đau thương đó và viết lên những trang sử mới của ḥa b́nh, tự do, dân chủ. Tôi hy vọng rằng những dân tộc c̣n sống dưới chế độ độc tài cộng sản, cũng can đảm đứng lên đấu tranh để lật qua những trang sử cộng sản đau thương và đẫm máu, để viết những trang sử tốt đẹp hơn cho chính ḿnh « (1)  .

Paris ngày 12/08/2009

Chu chi Nam

Xin xem thêm những bài về cộng sản và cách mạng, trên http://perso.fr/chuchinam/